Ruoholahden ankkuri  Ruoholahden ankkuri  Ruoholahden ankkuri  Ruoholahden ankkuri 
       
Moveres Business  Moveres Business  Moveres Business  Ruoholahden ankkuri 
       
TKP/FMC offices, Pasila  TKP/FMC offices, Pasila  TKP/FMC offices, Pasila  TKP/FMC offices, Pasila 
       
Sonera, Vallila  Sonera, Vallila  Kuriirinmuuri, Tikkurila  Kuriirinmuuri, Tikkurila 
       
Faculty of Medicine, Oulu  Faculty of Medicine, Oulu  Faculty of Medicine, Oulu  Faculty of Medicine, Oulu 
       
KONEBuilding, Keilalahti  KONEBuilding, Keilalahti  KONEBuilding, Keilalahti  KONEBuilding, Keilalahti 
       
Klinger Finland, Masala  Klinger Finland, Masala  Klinger Finland, Masala  The Finnish National Board of Education 
       
EXPO2000, Hannover  EXPO2000, Hannover  EXPO2000, Hannover  The Finnish National Board of Education